პოეზიაგალაკტიონ ტაბიძე

ანდრე ჟიდი და ანდრე მალრო

ბერიკაცს ქუდი წარბამდე ხურავს, ჭაბუკს კი გვერდათ,
მაგრამ კონგრესის ჭერს და სახურავს აგებენ ერთად.
სახალხო ფრონტის აგებას უცდის თვალთ ელვა შუქის,
აღფრთოვანება - როგორც მოხუცის, ისე ჭაბუკის.
ორთავესია ივნისის გული, ეს მზე, ეს სიო.
ეს ხმაურობა და გაზაფხული ორთავესია.
არც ერთს არ ეტყვის მისთვის სამდურავს ეს სიმაისე,
ანდრე ჟიდს ქუდი რომ ასე ხურავს, მალროს კი ისე.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close