მურმან ლებანიძეპოეზია

მურმან ლებანიძე – მეტეხის კლდეში სწერია..

მეტეხის კლდეში სწერია
ოთხი სტრიქონი ბრწყინვალე:
_ რა უფრო მშვენიერია:
დიაცი _ უბემჩინარე,
თმადათოვლილი მოხუცი,
ჩვილი _ აკვნიდან მცინარე,
ვაჟკაცი _ ომში გასული,
მამულისათვის მძვინვარე,
თუ უკვე შუბლგაჩეხილი _
გაუღვიძებლად მძინარე?!

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close