პოეზიამურმან ლებანიძე

დიაცი ჯინსით..

(იუმორესკა)

დიაცი ჯინსით!
გამოკრული არტახში ტანი!
თვალი გამექცა...
ახალგაზრდას ვარიგებ პოეტს:
- გახსოვდეს ქალი,
ამ ცხოვრების `ანი` და `ბანი`! -
ის იღიმება:
- ჩვენ ბოდიში, ეტყობა, `ჰოეც`!
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close