პოეზიაფრიდონ ხალვაში

ჩვენაც მთებივით ხომ ვინაწილებთ…

ჩვენაც მთებივით ხომ ვინაწილებთ

წლის მხიარულ და ნაღვლიან ფერებს,

ამ გაზაფხულის ლურჯ სიყმაწვილეს,

იმ შემოდგომის ყვითელ სიბერეს.

ყველას ჰგონია, რომ მომავალი

მისთვის ლმობიერს არჩევს განაჩენს,

ჰო, არა უშავს, _ ასე სჯობია,

ბოლოს გაიგებს ამბავს დანარჩენს.

 

1968

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close