ოთარ ჭილაძეპოეზია

დე, მოსახდენი მოხდეს ..

დე, მოსახდენი მოხდეს! ახია!
ეს გრძნობა ჩემზე ბევრად დიდია...
აქ სადღაც ახლოს შენი სახლია_
ზედ ელდის დიდი ზარი ჰკიდია.
თუ ფიქრობ... თუმცა რა საჭიროა,
ესეც ზერელე საუბარია...
მე კვლავ გამეხსნა ძველი ჭრილობა
და ყველაფერი იმის ბრალია.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close