ბალადა

ყვითელი დღე

ჩემს ბიძაშვილს მამია ჰქვია, მაგრამ შინაურობაში მანჯოს ვეძახით.…

Read More »
Close