ირლანდიური საგები

ირლანდიური საგები

ესაა ირლანდიურ ეპიკურ ნაწარმოებთა კრებული, საგებს ახასიათებს ისტორიული…

Read More »

მაილ-დუინის მოგზაურობა

მაილ-დუინის წარმოშობა და მისი მოგზაურობის მიზანი ეოგანახტ ნინუსელთა…

Read More »

მუირხერხატის, ერკის ძის სიკვდილი

მუირხერტახი, ძე მუირედახ ეოჰანის ძისა, ხელმწიფე ირლანდიისა, ცხოვრობდა…

Read More »

ეტაინისადმი ტრფიალი

ეოხაიდ აირემი ირლანდიის უზენაესი ხელმწიფე იყო და მას…

Read More »

აქა ამბავი სახელგანთქმული ბაილესი

ბაილე მხოლოდშობილი ძე იყო სახელგანთქმული ბუანისა. იგი ყველას…

Read More »

ბრანეს, ფებალას ძის მოგზაურობა

ოცდაორი ოთხტაეპედი იმღერა უცხო მხარეთა ასულმა ბრანის, ფებალას…

Read More »

კონდ ასნაცადის ძის, კონდლა მშვენიერის გაუჩინარება

რატომ შეარქვეს არტს მარტოსული? ძნელი არ არის თქმა.…

Read More »

კუხულაინდის სიკვდილი

_ აროდეს ყოფილა, _ იზრახა კუხულაინდმა, _ ჩემთვის…

Read More »

კუხულაინდის დასნეულება

ულადები ყოველ წელიწადს იყრიდნენ თავს სამაინის დღესასწაულზე. ეს…

Read More »

კუხულაინდისა და ფერდიადის ორთაბრძოლა

ირლანდიელმა მამაცებმა ბევრი იფიქრეს იმის თაობაზე, თუ ვის…

Read More »
Close