პოეზია

ტომას სტერნზ ელიოტი – უნაყოფო მიწა

ტომას სტერნზ ელიოტის უნაყოფო მიწა პირველად 1922 წელს გამოიცა და…

Read More »

ფრიდრიჰ ჰიოლდერლინი – * * * როგორც რიჟრაჟზე

როგორც რიჟრაჟზე დღესასწაულის რომ გასწევს მიწის მუშაკი მინდვრის…

Read More »

ფრიდრიჰ ჰიოლდერლინი – Germanien

აღარ მაქვს ნება, რომ მოვუხმო ნეტართ, ო, აღარ,…

Read More »

ფრიდრიჰ ჰიოლდერლინი – ერთადერთი

რა უნდა იყოს, სვებედნიერ, უძველეს ზღვისპირთ რომ მიმაჯაჭვა…

Read More »

ფრიდრიჰ ჰიოლდერლინი – ისთერი

აწ მოდი, ცეცხლო! მოგვწყურებია ხილვა დღის ნათლის, და…

Read More »

ფრიდრიჰ ჰიოლდერლინი – მნემოზინე

ჩვენ ვართ ნიშანი, განუმარტავი, არ გაგვაჩნია ტკივილი და…

Read More »

ფრიდრიჰ ჰიოლდერლინი – პატმოსი

ძალიან ახლო და მისაწვდომად ძნელია ღმერთი. მაგრამ სადაც…

Read More »

ფრიდრიჰ ჰიოლდერლინი – რაინი

სუროს ბნელ ტევრში ვიჯექ, ტყის პირას, როს ის-ის…

Read More »

ფრიდრიჰ ჰიოლდერლინი – სიცოცხლის ნახევარი

ყვითელი მსხლებით დამძიმებული და ველური ვარდებით სავსე ტბაში…

Read More »

მურმან ლებანიძე – ანდერძი

ფანჯარაში – ქედია, ვსტყუი! – ქედზე მეტია –…

Read More »
Close