პოემა

ლია სტურუა – წრეში

I მე დავიღალე თოკზე სიარულით, სახლებს შორის გაჭიმულ…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – აჩრდილი

  ვუძღვნი ივ. პოლტარაცკის და ილია წინამძღვრიშვილს) ”რა…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – რამდენიმე სურათი ანუ ეპიზოდი ყაჩაღის ცხოვრებიდამ

მიეც გლახაკთა საჭურჭლე, ათავისუფლე მონები, მიღწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ,…

Read More »

თამარ ცბიერი

ისტორიული ხუთმოქმედებიანი დრამატიული პოემა მოქმედნი პირნი: გიორგი გურიელი…

Read More »

თორნიკე ერისთავი

თორნიკე ერისთავი ისტორიული პოემა შესავალი ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა და ან ცაზე ვარსკვლავები? ვინ შეამკოს ღირსეულად…

Read More »

გამზრდელი

ნამდვილი ამბავი ვუძღვნი ჩემს პედაგოგებს I მთის მწვერვალზე,…

Read More »

ნათელა

ძველებური ამბავი შესავალი ამაღლდით, გრძნობავ, გონებავ!.. ასცილდით მზე…

Read More »

ივანე კოტორაშვილის ამბავი

(კარახელის ნაამბობი) I გული აღარ სძგერს ძველებრივ, აღარც…

Read More »

ჰაოს და ქართლოს

I თვალცრემლიანი ჰაოსი ქართლოსს მოადგა კარზედა. გასაწყლებულსა სახისა…

Read More »

დავით გურამიშვილი – დავითიანი

“დავითიანი” კრებულია, სადაც შესულია ლირიკული ლექსები და ორი…

Read More »
Close