არტურ რემბო

არტურ რემბო – “წარღვნის შემდეგ”

მას შემდეგ რაც დაცხრა წარღვნაზე ფიქრი, ბაჭია ჩაიმალა…

Read More »

არტურ რემბო – “ოფელია”

წყლის ზედაპირზე, სად მნათობი არის დარაჯი, თეთრად ტივტივებს…

Read More »
Close