აბუ საიდი

აბუ საიდი – რობაიები

*** აი, ის დარდი, სულისმხდელი, გულს რომ მედება,…

Read More »
Close