აკაკი წერეთელი

დათუნა გოცირიძე

(ძველებური ამბავი) რაჭველი აზნაური დათუნა გოციძიძე მის დროში…

Read More »

კუდაბზიკეთი

(ზღაპრული მოთხრობა) იყო და არა იყო რა. იყო…

Read More »

მამალი რას ყივის

(ხალხური) ქვეყნის სიბრალულით გულავსებული მაცხოვარი მიბრძანდა ერთხელ ტბის…

Read More »

მესარკე

სამართლის მოყვარე ხელმწიფეს, სხვათა შორის, ერთს საწყალ კაცზედ…

Read More »

პატრიოტის აღსარება

ვინ სთქვა, რომ მე, პატრიოტი არა ვარ? მიუქარავს!..…

Read More »

ყვითელი სანთელი

მოდით, მოდით, მოდით, მოდით, მობ-ძან-დით, მობ-ძან-დით… მოდით, მოდით,…

Read More »

ჩემი თავგადასავალი

პირველი ნაწილი თავი I ყოველი არსი, სულიერი თუ…

Read More »

თამარ ცბიერი

ისტორიული ხუთმოქმედებიანი დრამატიული პოემა მოქმედნი პირნი: გიორგი გურიელი…

Read More »

თორნიკე ერისთავი

თორნიკე ერისთავი ისტორიული პოემა შესავალი ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა და ან ცაზე ვარსკვლავები? ვინ შეამკოს ღირსეულად…

Read More »

ოსმალეთის ქართველებს

ჩვენო ერთტომნო და ერთმოგვარე ძმებო! დიდი ხანი არ…

Read More »
Close