გიორგი ქავთარაძე

გიორგი ქავთარაძე – საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების საკითხები (ადრეული ხანიდან)

ნაშრომში განხილულია ქართული სახელმწიფოებრიობის მრავალსაუკუნოვანი განვითარების პრობლემატიკასთან დაკავშირებული…

Read More »

გიორგი ქავთარაძე “ტაოხთა უძველესი ქვეყანა და ქართული სახელმწიფოებრიობის საწყისები

ფიზიკური გეოგრაფიის თვალთახედვით ამიერკავკასია ანუ უკანასკნელ ხანებში სულ…

Read More »
Close