დავით გურამიშვილი

დავით გურამიშვილი – დავითიანი

“დავითიანი” კრებულია, სადაც შესულია ლირიკული ლექსები და ორი…

Read More »
Close