ეპისტოლარული

აბასთუმანი

(1874 წ.) აბასთუმნის საზოგადოებას საფუძველი აქვს…

Read More »

არაბული არაკები სამთა კავშირისა

(წერილი რედაქციის მიმართ) მთელი წერილი “გუთნის”…

Read More »

არტი ბოროტი არაკის გამო

ჯერ ფონს იკითხავენ, მერე წყალში შევლენ.…

Read More »

არხეინდა ბრძანდებოდეთ

(პასუხად ბატონს დეპუტატს კარლო ჩხეიძესა) ოღონდ…

Read More »

აჩქარებული მსჯელობა

(წერილი “ივერიისადმი”) საბიბლიოგრაფიო წერილი “ივერიის” უკანასკნელის…

Read More »

ახალი სამოსწავლო გეგმი შესახებ

სამოსწავლო გეგმა, შემუშავებული საგანგებო კომისიის მიერ…

Read More »

ახალი ღვაწლი კვალისა

ყველა შეგნებულს მკითხველს მოეხსენება, რომ ქართველები,…

Read More »

ახალი წყალობა სუვორინისა

ბ-ნი სუვორინის გაზეთი “ახალი დრო” ქართველებს…

Read More »

ბათუმის სკოლის შესახებ

ერთი უპირველესი საქმე, რომელსაც “წერა-კითხვის საზოგადოება”…

Read More »
ნარკვევები

ბურჯი ეროვნებისა

1 გაგიგონიათ მებაღე, რომელიც უზმოდ მონატრული…

Read More »
Close