ალექსანდრე ჭავჭავაძე

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – გოგჩა

გოგჩა, ტბა ვრცელი, ხმოვანებით ზღვისა მბაძავი, ოდესმე ზვირთთა…

სრულად ნახვა »

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – გუთნის დედა

მშვიდობით, ხოდაბუნო, მშვენიერო და კარგო, ამას იქით ვეღარ…

სრულად ნახვა »

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – გული წამართვი

გული წამართვი ცნობითურთ, მითხარ, ნაცვალი მომე რა? ვეღარ…

სრულად ნახვა »

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – დიდმარხვაში

მარხულნო, მანამ ცხონდებით, ნეტა, ქარებით რათ კვდებით! ლობიო…

სრულად ნახვა »

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – დუგა

1 სოფლის მიმნდობთა ბოლო აქვთ შხამად, ლხინი, შექცევა…

სრულად ნახვა »

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – ედემს რგულსა

ედემს რგულსა საროს მაშორვა ბედმან, აროდეს ნუგეშს მცა…

სრულად ნახვა »

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – ისმინეთ, მსმენნო

ისმინეთ, მსმენნო, ჭირთა მთმენნო, მომიპყართ ყურნი, რა გვარნი…

სრულად ნახვა »

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – კავკასია

თხემის შეუპოვარის პონტოის ზვირთთ მიმყრდობი და ტერფითა სალითა…

სრულად ნახვა »

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – მაისის ვარდმან

მაისის ვარდმან ფურჩვნილმან, ბეზეკმან მწვანით მკობილმან, ბულბული ათრო…

სრულად ნახვა »

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – მე შენ არ გეტყვი

მე შენ არ გეტყვი: გეტრფი! ვითა სხვანი გეტყვიან.…

სრულად ნახვა »
Close
Close
ზედა პანელზე გადასვლა