შოთა რუსთაველი

Pdf

გიორგი არაბული – ლიტერატურული წერილები და სხვა…

კრებულში იბეჭდება წერილები შოთა რუსთველის ბიოგრაფიისა…

სრულად ნახვა »
პოეზია

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი

ვეფხისტყაოსანი — XII საუკუნის ქართველი პოეტის, შოთა რუსთაველის ჩვენამდე მოღწეული ერთადერთი პოემა.…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: დასაწყისი

რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა,…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა

იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღმრთისაგან სვიანი,…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა

დილასა ადრე მოვიდა იგი ნაზარდი სოსანი,…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა

ნახეს უცხო მოყმე ვინმე, ჯდა მტირალი…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად

ავთანდილ ჯდა მარტო საწოლს, ეცვა ოდენ…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ავთანდილისა თავის ყმათა თანა

დაწერა, თუ: “ჩემნო ყმანო, გამზრდელნო და…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: ავთანდილისაგან მის ყმისა ძებნად წასლვა

ამ საქმესა მემოწმების დიონოსი ბრძენი, ეზროს:…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ავთანდილისა, ასმათს რომ ეუბნების ქვაბშიგან

ჩამოვიდა, ცხენი ახსნა, მისგან ხესა გამობმული,…

სრულად ნახვა »
Close
Close